İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZLARIN TESCİL VE TAHLİYESİ (İİK. mad.135)

Bu maddede ihalenin kesinleşmesinin iki sonucu düzenlenmiştir: Bunlar; «ihalede satılmış olan taşınmazın alıcı adına tapuya tescili» ve «ihalede satılmış olan taşınmazda bulunan borçlunun veya &u ...