İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE (VEYA İFLASIN ERTELENMESİ KARARI İLE BİRLİKTE) VERİLEN “TAKİP YASAĞI”NA İLİŞKİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI “İFLASIN ERTELENMESİ KARARI”NIN YARGITAYCA BOZULMASI HALİNDE KALKAR MI? [İİK. m. 179b/I, c:1; HMK. m. 397/(2)]

İİK.’nun 179. -ve 6102 sayılı yeni TTK. m. 376 ve 377- maddeleri çerçevesinde  -borca batık durumda olan (aktifi pasifini karşılayamayan)- bir “sermaye şirketi”nin [TTK. m.124/(2)] veya “koop ...