KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ZAMANAŞIMI İTİRAZ

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde, ödeme emrini alan borçlu, beş gün içinde, icra takibinin yapıldığı icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine, bir dile ...