İİK.’NUN 337a. MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (TİCARETİ TERK EDENLERİN CEZASI)

İİK. mad. 337/a [*] 'da; «İİK. 44'e göre ticareti terk ettiği halde durumu onbeş gün içinde ticaret siciline bildirmemiş olan» ve ayrıca yine «İİK. 44'e uygun şekilde mal beyanında bulunmamış olan ...