KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN TAKİPLERDE TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ (İİK. mad. 167)

Alacağı kambiyo senedine bağlanmış olan alacaklı, dilerse «kambiyo senetlerine ilişkin özel haciz yolu ile takibe» (İİK. mad. 167 - 170b) dilerse «genel haciz yolu ile takibe»  ...