Mahkemelerce, Devam Eden Bir Dava Sırasında Vergi Dairesinden Davacı Veya Davalının 'Gelir Durumu/ Ödediği Vergi Miktarı' Hakkında İstenen Bilgilerin Mahkemeye Bildirilmesi Gerekeceği Hakkında Özelge

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.GEL.0.28/2803-5-744/13562

KONU: Bir şirketin en son adresinin ve ortaklarının ad ve soyadlarının özel bütçeli bir ku ...