MENFİ TESPİT DAVALARINDA “TAKİBİN DURDURULMASI” İÇİN BORÇLU TARAFINDAN YATIRILAN TEMİNAT İŞLEVİ

A) ‘Usulsüz tebligat şikayeti’ kabul edilen borçlunun icra dosyasına yaptığı itirazın ‘süresinde yapılmış sayılarak’ icra takibinin durdurulması üzerine, borçlu icra takibinden ...