MAHKEMELERCE FATURAYA DAYALI OLARAK İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLİR Mİ? (İİK. m. 257)

Bilindiği gibi; “hangi koşullarda ihtiyati haciz kararı verilebileceği”, İİK. ‘nun 257. maddesinde düzenlenmiştir.

Doktrinde «alacaklının, bir para alacağının zamanında öden ...