TASARRUFUN İPTALİ DAVASINI AÇMA HAKKI KÖTÜYE KULLANILABİLİR Mİ? TASARRUFUN İPTALİ DAVASINI AÇMA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMIŞ OLMASININ YAPTIRIMI NEDİR? (İİK m.277) (MK. m.2/II)

Haciz yolu ile takiplerde kimlerin tasarrufun iptali davası açabileceği, yani bu davada kimlerin “davacı sıfatı”nı taşıyabileceği İİK mad.277’de sayılarak (tahdidi olarak) belirtilmiştir. Burada belirtile ...