İSTİHKAK İDDİASININ REDDİNE NEDEN OLAN  FİİLİ DURUMLAR

a) İstihkak davasının ‘ön şartı’nın ne olduğu?

b) Ne zaman ‘geçerli’ bir istihkak iddiasından bahsedilebileceği?

c) İstihkak iddiasının ...