ELEKTRONİK POSTA VERİLERİ” NİN “YAZILI DELİL”  YA DA “DELİL BAŞLANGICI” OLARAK SENEDİN “TEMİNAT SENEDİ” OLUP OLMADIĞININ İSPATINDAKİ ROLÜ

Bilindiği gibi; bir “kambiyo senedi”nin teminat senedi olduğunun kanıtlanması halinde bu senet ‘kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip’e  (İİK.m.167-170b) konu edilemez. Çünkü ...