Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davası (İİK.m.259/V)

I- İİK. mad. 259/V’de «bir cümle halinde» düzenlenmiş olan bu dava; haksız bir ihtiyati haczin uygulanmasından dolayı zarara uğrayan borçlu veya üç&u ...