«İVAZSIZ TASARRUFLARDAN DOLAYI» İPTÂL (İİK. mad. 278*)

İİK mad. 278 [*] 'de, borçlu tarafından yapılan «bağışlama» ve «ivazsız» (karşılıksız) tasarruflar'ın hangi koşullarla iptâl edilebileceği belirtilmiştir.

I- Kanunun öngörd&uu ...