İCRA MAHKEMELERİNİN TEMYİZİ KABİL OLAN KARARLARI (İİK. mad. 363)

İİK.'nun 363. maddesinde [*] «icra mahkemelerinin hangi hukuk -yani; icra suçları (İİK. mad. 331-345b) dışındaki- kararlarının temyiz edilebileceği» ve kötüniyetle temyiz halinde yapılacak işlemin ne olduğu ...