İHALENİN BOZULMASINI KİMLER İSTEYEBİLİR ?

İhalenin bozulması kimlerin isteyebileceği İİK. mad. 134/II ve V’de düzenlenmiştir.

I- İhalenin bozulmasını «ihalenin bozulmasında hukuki yararı bulunan» kişiler isteyebilir.[1]...