GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE “İTİRAZ ŞEKLİ”, “İTİRAZ YERİ” ve “İTİRAZ SÜRESİ” (İİK. mad. 62)

§ 1. İTİRAZ ŞEKLİ

Takibe (ödeme emrine) itiraz yazılı (dilekçe ile ) ya da sözlü olarak ya­pılır[1] (İİK. mad. 62/I. c.l).*

I- a- İtirazın yazılı yapılması hal ...