OLUMSUZ TESBİT DAVALARININ NİTELİĞİ *

Olumsuz (menfi) tesbit davası,  borçlunun  «borçlu olmadığını» kanıtlamak için açtığı bir davadır. Bu dava, borçlu tarafından, henüz borç ödenmeden açılır.[1] Bor&cce ...