“TAKİP DAYANAĞI SENEDİN SAHTE OLDUĞU” İLERİ SÜRÜLEREK İCRA TAKİBİNİN -TEMİNATSIZ- DURDURULMASI

İstanbul Barosu Dergisinin Mart-Nisan/2012 sayısında (s:199-207) yayımlanan “‘Takip Konusun Senedin Sahte olarak Düzenlenmiş Olduğu’ İleri Sürülerek, İcra Takibinin Durdurulması Nasıl Sağlanabilir?” ...