İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KONUSU (İİK. mad. 16)

§ A. ŞİKAYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Şikayetin  hukuki  niteliği  İsviçre hukukunda tartışmalıdır.[1] Bu konuda dört görüş ileri sürülmüştür.Birinci görüş ...