İCRA HUKUKUNDA BORÇTAN KURTULMA DAVASI (İİK. mad. 69/II, III, IV, V)

Borçtan kurtulma davası, icra mahkemesince, itirazı (imza inkârı) geçici olarak kaldırılan borçlunun, aleyhinde yapılmış olan icra takibini durdurmak (daha doğru­su, icra dairesine yaptığı 'imza itirazı' ile ...