KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE “BEŞ GÜN SÜRELİ ŞİKAYET” (İİK. mad. 170a)

İcra müdürü, alacaklının «kambiyo senetleri hakkındaki özel takip yoluna ilişkin» takip talebi[1] üzerine, İİK. mad. 168/I uyarınca borçluya -bu özel yola ilişkin- «örnek: 10 ö ...