TAHLİYE TAKİPLERİNDE İHTARLI ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI (İİK. mad. 269/a)

Bu maddede, borçlu-kiracı tarafından ‘örnek: 13 ihtarlı ödeme emri’ne süresi içinde itiraz edilmemesinin doğurduğu sonuçlar düzenlenmiştir.

I- «Ör ...