İCRA DAİRESİNDE SATILAN TAŞINMAZLARIN/TAŞINIRLARIN, “ALACAĞA MAHSUBEN” SATIN ALINMASININ UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR

 

(*)Av. Talih UYAR

Açık artırma yolu ile ihale edilen taşınmazın(İİK.m.129) ihale bedeli, nakden (para olarak) ödenir (İİK.m.134/f.5, cüm.1)....