ALACAKLININ GÖNDERDİĞİ HACİZ İHBARNAMELERİNE İTİRAZ ETMEYEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ HAKKINDA HANGİ KOŞULLARDA TASARRUFUN İPTALİ DAVASI AÇILABİLİR?

ÖZ:

«Borçlunun üçüncü kişilerde bulunan -kıymetli evraka bağlanmamış- hak ve alacaklarının haczi» konusu İİK. mad. 89’da ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir....