TAHLİYE SIRASINDA KİRALANANDA KARŞILAŞILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM (İİK. mad. 276)

Bu maddede «tahliye sırasında, kiralanan taşınmazda, kiracıdan başka bir kişinin bulunduğunun görülmesi halinde[1] icra müdürünün ne gibi işlem yapacağı» düzenlenmiştir.

I-< ...