“İTFA” VE “İMHAL” NEDENİYLE BORCA İTİRAZ EDİLEREK, İLAMLI TAKİPLERİN DURDURULMASI (İİK. mad. 33*)

İcra mahkemesinin kararı ile “ilamlı takip”lerin durdurulması İcra ve İflas Kanununun iki maddesinde (33, 33a) ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Bunlardan İİK. mad. 33’de tüm nedenlerle -yani; it ...