‘’CEBRİ İCRA SATIŞLARI’’NA YÖNELİK TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR

KONU:

Cebri icra yolu ile yapılmış olan satışlar hakkında tasarrufun iptali davası açılabilir mi?

Yapılmış olan ihalede, borçluların, ihale alıcılarını nam-ı müstear olarak kull ...