TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA “ALACAĞIN GERÇEK OLMASI” VE “HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUNLUK”KOŞULLARININ UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR

a)Vekaleten sattığı, başkasına ait taşınmazın ‘satış bedeli’ olarak kendisi adına -kendisine ‘lehtar’ olarak göstererek- düzenlettiği 1.500.000,00 TL bedelli senedi (bonoyu) &oum ...