ŞİRKETLERİN ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARINDAN ŞAHSİ MALVARLIKLARI İLE SINIRSIZ OLARAK SORUMLU OLAN “KANUNİ TEMSİLCİLER” HAKKINDA AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KAPSAM VE KOŞULLARI

a) Vergi Dairesince -Anonim Şirketin ödenmemiş ‘vergi borcu’ndan dolayı- Anonim Şirketin ‘kanuni temsilcisi’ durumundaki ‘anonim şirketi temsil yetkisine sahip yönetim kurulu üyeleri ha ...