İleri Sürülen ‘İstihkak İddiasi’ Üzerine, ‘İstihkak Davasi’nın Kim Tarafından Açılması Gerektiğinin Neye Göre Belirleneceği?

İleri sürülen istihkak iddiaları hakkında ne gibi işlem yapılabileceği (“istihkak davasının kim tarafından açılması” gerektiği) “malın kimin elinde bulunması”na göre belirlen ...