İCRA HUKUKUNDA «TAŞINMAZ REHNİ» KAVRAMI

I- Taşınmaz rehni çeşitleri: Taşınmaz rehni, hak sahibine, bir taşınmazın değerinden alacağını öncelikle elde etme yetkisini veren sınırlı bir ayni (nesnel) haktır.

Hukukumuzda (MK. md. 850) üç t& ...