GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE İTİRAZ SEBEPLERİ (İİK. mad. 63)*

Ödeme emrine itirazda bulunan borçlu, itirazında sebep bildirmek zorunda değildir.[1] Başka bir deyişle, borçlu itirazı sırasında ya «itiraz sebeplerini bildirir» ya da «iti­raz sebeplerini bildirmez» ...