ANKARA BAROSU STAJ KURULUNCA DÜZENLENEN, 19.06.2008 TARİHLİ, AV. TALİH UYAR’IN İCRA HUKUKU SUNUMU

Bugün icra hukukuyla ilgili güncel sorunlara temas edeceğim. Bu konudaki sorunları, günümüzün icra hukuku meselelerini beraber tartışacağız.

Hatırlayacaksınız; son günlerin en önemli konusu MBB ile ...