“İHALE ve İHALENİN FESHİ” KONUSUNDA UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

a) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r maddesi uyarınca satışından hiç KDV. alınmayacak olan bir otelin icra dairesince yapılacak olan satışına ilişkin gerek “açık artırma ilanı”...