İİK.'NUN 179.MADDESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bu maddede[1]; «borca batık» durumda olan «sermaye şirketleri» ile «kooperatifler» hakkında iflâs ya da iflâsın ertelenmesi kararı verilmesi düzenlenmiştir....