«103 DAVET VARAKASI» (İİK. m. 103)

Haciz sırasında, alacaklının hazır bulunması zorunlu bulunmadığı gibi, «malın bulunduğu yerde borçlu bulunmaz ve hemen bulundurulması mümkün olmazsa» haciz onun da yokluğunda yapılacağ ...