BORÇLU DA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN ACİZ VESİKASI DÜZENLENMESİNİ TALEP EDEBİLİR

Borçlu, mallarının haczedilmesinden sonra, haciz tutanağında mallarına takdir edilen kıymetlere dayanarak İİK. 105 uyarınca ve hacizli mallarının paraya çevrilip satış bedellerinin alacaklıya (veya alacaklılara) öd ...