HACZE AYRICALIKLI (TAKİPSİZ) KATILMA

Kanun koyucu, İİK. mad. 101’de(*) yaptığı düzenleme ile,  fiili nedenlerden dolayı, borçlusu hakkında icra takibinde bulunamayan bâzı alacaklıları öze ...