“İHALENİN FESHİ TALEBİNİN” REDDEDİLMESİNDEN SONRA GENEL MAHKEMEDE “TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI” AÇILABİLİR Mİ?

Bu makalede “icra mahkemesince verilen ihalenin feshi talebinin reddine ilişkin kararın, kesin hüküm teşkil edip etmeyeceği ve sonrasında genel mahkemede tapu iptali ve tescil davası açılıp açılamayacağı&r ...