İHTİYATİ HACİZDE GÖREVLİ MAHKEME

I- İhtiyati haciz için görevli mahkeme, kanunda gösterilmemiştir. Uygulamada, görev sorunu, ihtiyati haciz istemine konu olan alacağın miktarına ve niteliğine göre çözümlenmekteydi (HUMK ...