HACZE İMTİYAZLI (TAKİPSİZ) KATILMA (İİK. m. 101)

Kanun koyucu, fiili nedenlerden dolayı, borçlusu hakkında icra takibinde bulunamayan bazı alacaklıları özel olarak korumak gereğini duyup, bu alacaklılara, belirli nitelikteki alacakları için, başka alacaklılar tarafından bor&cc ...