KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE “ŞİRKET” TEN VE/VEYA “ŞİRKET ORTAĞI”NDAN ALACAKLI OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN “ŞİRKET”İ VE/VEYA “ŞİRKET ORTAĞI”NI TAKİP HAKKININ KAPSAMI

Uygulamada taşıdığı önem nedeniyle, tüm ticaret şirketlerinde (kollektif, komandit, anonim, limited) ile kooperatif şirketlerde)[1] ve âdi şirketlerde ...