“TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ” HAKKINDA AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ SONUÇLARI (İİK. mad. 277 vd.)

Uygulamada “tapu kütüğüne şerh edilmiş taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri” hakkında açılan “tasarrufun iptali” davalarıyla çok sık karşılaşılmaktadır.    Bu ...