İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZA VEYA GEMİYE TEKRAR GİRME SUÇU (İİK. mad. 342)

İİK. mad. 342’de [*] -gerek İİK. mad. 26 ve gerekse İİK. mad. 135/II uyarınca- kendisinden alınıp hak sahibine teslim edilen taşınmaza tekrar giren (tecavüz eden) kişinin bu eylemi «suç» sayılarak cezaland ...