KENDİSİNE “SATIŞ İLANI” TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLAN “İLGİLİ”NİN, BU NEDENLE “İHALENİN FESHİ”Nİ İSTEYEBİLMESİNİN “DÜRÜSTLÜK KURALI” (MK. 2) İLE BAĞDAŞMADIĞI BİR DURUM

Bilindiği gibi -taşınmaz satışlarında- “satış ilamının birer suretinin  borçluya, alacaklılara  ve tapu sicilinde kayıtlı bulunan bütün  ilgililere tebliği” ...