(20 Soruda) 24.11.2021 TARİHLİ VE 7343 SAYILI “İCRA ve İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”UN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

  1. Yeni düzenlemeye göre “tehiri icra kararı” nasıl alınır?

            CEVAP:

-Tehiri icra kararı (icr ...