Bozma nedenlerinin kamu düzenine ilişkin ve dolayısıyla hakimin kendiliğinden göz önünde bulundurması gereken sebeplerden olmaması halinde taraflar veya vekilleri bozma kararına direnilmesini istememişlerse artık mahkemece önceki kararda direnilemeyeceği, bozma kararına uymanın gerekli olduğu-

Taraflar arasındaki "ortaklığın giderilmesi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;  Gölköy Sulh Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 07.03.2012  gün ve 2007/129 E-  2012/45 K. sayılı kararın incelenmesi, davalı vekili tarafından i ...