Şirketin iflasının istenmemesi suçunun -icra takip dosya sayısı birden fazla olsa da- aynı işyeri ile ilgili olarak ancak bir kere işlenebileceğinden dosyaların birleştirilmesi gerektiği-

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğ ...