Gerçek ve tüzel kişilerin, davada ya kendileri bizzat bulunmak ya da temsilcileri veya baroya kayıtlı avukatlar aracılığıyla kendilerini temsil ettirebilecekleri, davacının vekaletname aldığı kişinin oğlunu davada temsil edemeyeceği-

Taraflar arasındaki genel kurul kararının iptali - tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ile müdahil olma talebinde bulunan C.Ç. tarafın ...