Davacı/alıcının elindeki makineyi davalı/satıcıya fiilen teslim etmek şartı ile satım bedelini alabileceği (karşılıklı edimlerin aynı anda ifası gerektiği)- Davacı makineyi teslim edimini yerine getirdiğinde, davalının para borcunu iadesinde temerrüdü gerçekleşirse, temerrüt faizine makinenin iade tarihinden itibaren hükmedilmesi gerektiği- Birlikte ifa kuralı gereğince, halen davacı elinde bulunan makinenin davalıya iadesine karar verilmemesi ve makinenin davacı elinde bulunduğu sürece faiz istenemeyeceği gözetilmeden dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesinin hatalı olduğu-

Davacı vekili, taraflar arasındaki makine satış sözleşmesine göre davalının müvekkilinin işyerinde kurulumlarını sağlamak suretiyle teslim etmesi gereken 6 adet makineden ikisinin kurulum yapılmadan teslim edildiğini, kalan makinelerin tesliminin yap ...